Historia

091116 086Vid starten för 39 år sedan var företagets namn Meiszners Finmekaniska AB. Under våren 1998 bytte vi namn till Meiszners Mekaniska AB då detta stämmer bättre överens med nuvarande verksamhet och inriktning.

Företaget sysselsätter i dagsläget tio medarbetare och grundaren Imre Meiszner utsågs 1987 till Årets Företagare i Oxelösund. Nuvarande ägare, Frans Meiszner, utsågs till Årets Företagare i Oxelösund 2010. Sedan hösten 1999 är företaget ISO 9001 Certifierat. Sedan 2004 ägs Meiszners Mekaniska av Frans Meiszner via bolaget Meiszners Förvaltnings AB.