Miljöpolicy

För Meiszners Mekaniska som utför legotillverkning inom området skärande bearbetning och vattenskärning, har miljö och miljöhänsyn en framträdande plats. Detta åstadkoms genom:

  • När vi sätter mål för miljöarbetet tar vi hänsyn till drivkrafter som styr vårt förändringsarbete.
  • Aktuell miljö lagstiftning skall följas.
  • Ständiga förbättringar innebär att vi måste ta stora och små steg på miljöområdet.

Vi letar hela tiden efter områden som kan förbättras.

Läs mer här om vår Miljöpolicy.

Vi är kvalitetscertifierade enligt: